My-E-Health™ är ett godkänt företagsrehabiliteringsföretag som erbjuder ett komplett paket med hälso- och välfärdstjänster från: online-psykometriska bedömningar, medicinska och psykologiska tjänster till arbetsplatstester, recensioner och analys.

My-E-Health™ förser anställda och företag med sina egna privata rådgivare och läkare online för att effektivt hjälpa till att proaktivt hålla sin personal hälsa, glad och i ett välbefinnande tillstånd.

Din hälsa och ditt välbefinnande är vårt uppdrag! Din onlineportal har fri tillgång till ditt eget mindfulness, andnings- och självhjälpsfönster samt självmedvetenhet och bemyndigande för verktyg för deltagande. Med hjälp av de inbyggda bedömningarna kan din rådgivare spåra din mentala hälsa och välbefinnande och kontakta dig när du avviker från ditt eget medelvärde.

Rådgivare kan också föreslå coping-färdigheter när det är nödvändigt och till och med proaktivt hantera eventuella negativa tankar och förändringar med hjälp av en unik inbyggd kognitiv beteendeterapi (CBT) och Acceptance Commitment Therapy (ACT).

Om du av någon anledning behöver en läkare klickar du bara på länken i din portal och gör en onlinebokning med din läkare. Det är så enkelt. Kom ihåg att vi är här för att hålla dig frisk.

Identifiera och förebygga
stressfaktorer

Med över 15 års erfarenhet av att använda psykometriska bedömningar erbjuder My eHealth nu de mest proaktiva lösningarna för att förstå organisationen och dig själv. Att få en inblick i dina stressfaktorer, din motivation, dina försvarsrutiner och att snabbt kunna prata med någon om eventuella underliggande problem är fördelaktigt för både organisationen och dig själv. Individens egen tolkning av situationen ligger till grund för behandlingen av de psykosomatiska symptomen. Våra counselors mål är att identifiera områden som orsakar stress och att förse klienterna med nödvändiga verktyg för att kunna behandla de identifierade stressfaktorerna. Våra medarbetare kommer från en mängd olika bakgrunder och områden så att vi snabbt kan förstå just din situation.

Vi erbjuder

Allt med bara ett knapptryck:

  • Godkänd anordnare av företagshälsovård av Försäkringskassn
  • Deltagare får minst 120 minuter av "Online Counseling" och återkoppling om deras personliga bedömningar.
  • Ytterligare rådgivning, efter behov, inkluderar näring, mindfulness coaching, CBT, ACT och andra utformade tekniker som hjälper individer med de nödvändiga verktygen och handlingsplanerna för att ta itu med eventuella svårigheter eller behov som uppstår.
  • My-E-Health är en integritetsbaserad plattform som tar din integritet på allvar. Endast vårdgivare som är direkt kopplade till dig samt My-E-Health kommer att få tillgång till dina uppgifter. Se även vår integritetspolicy, som specificerar i detalj hur det enskilda skyddet är säkrad.