My-E-Health — din moderna företags-eHälsa

Medarbetarnas psykiska hälsa är avgörande i det moderna arbetslivet. My-E-Health kan bli en viktig del av din företags-eHälsa som fokuserar på dina medarbetares välbefinnande. Med effektiva helhetslösningar hjälper vi din organisation att fungera optimalt, så att dina medarbetare och din organisation tillsammans kan förebygga stress och ohälsa och i stället fokusera på hälsa, välbefinnande, delaktighet, motivation och produktivitet.

Komplett företagshälsovård på nätet

My-E-Health förser ditt företag med ett webbaserat, helautomatiskt utvärderingssystem och statistiska rapporter avseende dina medarbetares hälsa, motivation och kompetens. Som företag kan ni också inkludera och designa egna undersökningar i plattformen. Rapporterna tillhandahålls vid behov eller på årsbasis och omfattar aktuella frågeställningar, trender och avvikelser inom ditt företag/organisation. Med My-E-Health får du ett mycket effektivt verktyg för att både kunna förstå och förstärka dina medarbetares hälsa och produktivitet.

Att förebygga är bättre än att behöva reparera eller efterbehandla

Med hjälp av My-E-Health får du möjlighet att proaktivt identifiera avvikelser eller svårigheter hos varje enskild medarbetare inom din organisation. Våra hälsocoacher hjälper dina medarbetare att identifiera problem och utforma handlingsplaner baserat på deras bedömningsresultat. Genom att medarbetarna gör sina tester fyra gånger per år och utvärderar dessa tillsammans med sin hälsocoach uppmärksammar vi tidigt avvikelser och problem och hjälper dina medarbetare att åtgärda dem, innan de resulterar i psykosomatiska symptom, ohälsa och sjukskrivningar. Om en medarbetares hälsa förändras så hjälper vårt hälsoteam till med detta. Vårt arbetssätt gör att medarbetare får tidigt hjälp med sina problem och kan undvika att hamna i sjukskrivning på grund av depression eller utmattning.

Följ dina medarbetares utveckling

Alla bedömningar som görs i vår databas följs naturligtvis upp och kan länkas direkt till varje medarbetare under hela anställningstiden. Den historiska informationen är oerhört viktig eftersom den ger dig möjlighet att följa och påverka dina medarbetares utveckling inom organisationen. De olika rapporterna kan förse dig med information, både på individnivå, avdelningsnivå och på organisationsnivå. Du får också möjlighet att jämföra dig egen organisation med andra organisationer. Denna information kan vara ovärderlig för din planering, din personalutveckling och för din ledarskapsstrategi. Observera att all information är anonymiserad, så att medarbetarnas integritet aldrig kränks.

Ditt licensavtal

Med ett licensavtal hos My-E-Health kommer du aldrig mer att behöva prioritera vem av dina medarbetare som ska få genomgå bedömningstest eller erhålla stöd och counseling på grund av en begränsad budget. Med vårt licensavtal kan du själv fokusera på dina egna uppgifter medan vi hjälper dig att hålla koll på dina medarbetares hälsa och utveckling. Kan du förbättra en medarbetares välbefinnande med bara tio procent kommer produktiviteten att öka långt över dina förväntningar.