Online-counseling är en mycket effektiv behandlingsform. Många har även av olika anledningar svårt att ta sig till fysiska vårdenheter och därför finns det goda skäl att satsa på vård online för att möta den nya efterfrågan. My-E-Health erbjuder en digital plattform där du som vårdgivare använder avancerade digitala verktyg för att förebygga, behandla och följa upp klienternas psykiska välbefinnande.

Vi letar alltid efter erfarna och drivna vårdgivare som brinner för att hjälpa människor. Blir du vårdgivare hos My-E-Health kan du välja fritt hur mycket och varifrån du vill arbeta. Vi erbjuder en digital plattform där du och dina klienter kommunicerar genom interaktiv och dynamisk videokonsultation med flera olika analysverktyg.

My-E-Health arbetar främst med att förebygga psykisk ohälsa, och med vårt verktyg kan du på ett enkelt och smidigt sätt regelbundet följa dina klienters hälsa och välbefinnande och hjälpa dem att stärka sin egen förmåga till problemlösning. Vi har även verktyg för läkarbesök där klienterna själva fyller i sin medicinska profil för att göra vårdbesöket så bra som möjligt. Klienterna kan välja sin egen läkare så att en värdefull kontinuitet och stabilitet kan upprätthållas i vårdkontakten.

My-E-Health tillhandahåller verktyg för medicinska besök där patienter fyller i sina medicinska profiler och nuvarande sjukdomar som kräver ett särskilt medicinskt besök. Dessa läggs automatiskt in i patientjournalen och är redo för visning av läkaren. Naturligtvis bör besöket gå så smidigt som möjligt. Patienter har förmågan att välja läkare från MD-profilerna. Detta är en värdefull nyckel för att upprätthålla kontinuitet och stabilitet i vården. Läkare kan också ladda upp grafiska diagram eller bilder till sessionen när vi sparar dem i patientjournalen.